Rozbudowa placu zabaw - budowa mini siłowni, oświetlenie placu

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Łazy Błędowskie. Autor projektu: Damian Czechowski

Omówienie projektu

Projekt zakłada montaż trzech podwójnych urządzeń sportowych do siłowni zewnętrznej wraz z podbudową z kostki betonowej wraz wykonaniem oświetlenia istniejącego placu zabaw oraz nowopowstałej siłowni zewnętrznej tj. budowa 4 szt. słupów oraz montaż 3 szt. opraw oświetleniowych. Dodatkowo w ramach przedmiotowego zadania przygotowana zostanie dokumentacja techniczna. Projekt zlokalizowany jest na terenie OSP Łazy Błędowskie.  

 

Lokalizacja: Teren przy budynku OSP Łazy Błędowskie

 

Szacunkowy koszt: 51 400,00 zł