Wyposażenie osiedla w stojaki rowerowe

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Manhattan. Autor projektu: Ryszard Harańczyk

Omówienie projektu

Projekt zakłada montaż stojaków rowerowych.  

 

Lokalizacja: teren przy Zespole Szkół nr 2 oraz na skwerze (przy planowanej lokalizacji siłowni)

 

Szacunkowy koszt: 4 500,00 zł