Remont chodnika przy ul. Starzyńskiego

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Stara Dąbrowa. Autor projektu: Teresa Dobosz

Omówienie projektu

Projekt zakłada przeprowadzenie remontu nawierzchni chodnika poprzez rozbiórkę istniejącej nawierzchni, wymianę obrzeży i krawężników, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na podbudowie z kruszywa. Przewiduje się zawężenie chodnika do szerokości 1,5m.  

 

Lokalizacja: ul. Starzyńskiego w rejonie budynków 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19

 

Szacunkowy koszt: 70 000,00 zł