Usunięcie z chodnika słupa (naprzeciwko Hallerczyków 17)

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Ząbkowice. Autor projektu: Łukasz Bujak

Omówienie projektu

Projekt zakłada usunięcie z aktualnego usytuowania oraz zmianę lokalizacji 3 słupów zlokalizowanych przy ul. Hallerczyków 17.  

 

Lokalizacja: Słupy zlokalizowane jest naprzeciwko budynku przy ul. Hallerczyków 17

 

Szacunkowy koszt: 24 000,00 zł