Oświetlenie Świąteczne na ulicy Związku Orła Białego

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Ząbkowice. Autor projektu: Monika Wróbel

Omówienie projektu

Projekt zakłada zakup oraz montaż iluminacji świątecznych na ul. Związku Orła Białego. W ramach projektu planuje się zakup i montaż siedmiu sztuk iluminacji.  

 

Lokalizacja: Ulica Związku Orła Białego

 

Szacunkowy koszt: 9 800,00 zł