Modernizacja infrastruktury parkingowej oraz remont chodnika prowadzącego do klatek wejściowych

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Aleje. Autor projektu: Aleksandra Gancarczyk-Witek

Omówienie projektu

Projekt zakłada przeprowadzenie remontu chodnika – ok. 85 m2 (wymiana nawierzchni na kostkę brukową) oraz utwardzenie terenu płytami typu „Jomb” (ok. 105 m2).

 

Lokalizacja: teren wewnątrz osiedla pomiędzy blokami przy ul. Mickiewicza 22 i 23

 

Szacunkowy koszt: 58 300,00 zł