Nowe estetyczne śmietniki na ul. Krasińskiego 44-46-48

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Aleje. Autor projektu: Artur Jureczko

Omówienie projektu

Projekt zakłada montaż dwóch zadaszonych i zamykanych wiat śmietnikowych na sześć stanowisk kontenerowych. W kosztach projektu ujęto demontaż istniejących wiat śmietnikowych, wykonanie dokumentacji zagospodarowania terenu, uporządkowanie terenu po inwestycji.

 

Lokalizacja: kontenery zlokalizowane pomiędzy blokami przy ul. Krasińskiego 44-49

 

Szacunkowy koszt: 60 000,00 zł