Nowa ulica Słowackiego

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Aleje. Autor projektu: Krzysztof Mucha

Omówienie projektu

Projekt zakłada remont drogi osiedlowej (rozbiórka istniejącej nawierzchni, ułożenie warstwy z asfaltobetonu), utwardzenie terenu płytami jomb pod miejsca postojowe, remont nawierzchni chodnika oraz wymianę opraw oświetleniowych na ledowe (5 szt.).

 

Lokalizacja: ul. Słowackiego – rejon budynków Słowackiego 1,2,3,4 oraz Mickiewicza 26,27,29

 

Szacunkowy koszt: 150 000,00 zł