Utwardzenie gruntu pomiędzy garażami

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Aleje. Autor projektu: Agnieszka Sarnicka-Mikos

Omówienie projektu

Projekt dotyczy utwardzenia terenu poprzez ułożenie płyt typu „Jomb” (powierzchnia ok. 500 m2).

 

Lokalizacja: teren pomiędzy garażami przy ul. Przemysłowej  

 

Szacunkowy koszt: 100 000,00 zł