Mini siłownia zewnętrzna

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Antoniów. Autor projektu: Monika Karczmarek

Omówienie projektu

Projekt zakłada budowę mini siłowni zewnętrznej: montaż trzech metalowych urządzeń sportowych do siłowni zewnętrznej wraz z wykonaniem podbudowy z kostki betonowej, wykonanie ogrodzenia panelowego ocynkowanego na podmurówce. W kosztach ujęto wykonanie dokumentacji technicznej.

 

Lokalizacja: Świetlica Środowiskowa, ul. Spacerowa 4  

 

Szacunkowy koszt: 68 500,00 zł