Moje miejsce na stadionie "Tęczy"

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Błędów. Autor projektu: Halina Koziak

Omówienie projektu

Projekt zakłada montaż trybuny trzyrzędowej długości ok. 15m wraz z przeprowadzeniem robót niezbędnych do realizacji zadania oraz  przygotowanie dokumentacji projektowej.

 

Lokalizacja: Teren obok boiska Ludowego Klubu Sportowego „Tęcza Błędów”  

 

Szacunkowy koszt: 97 789,51 zł