Miejsca parkingowe dla mieszkańców osiedla Morcinka

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Brodway. Autor projektu: Damian Rasała, Grzegorz Guziński

Omówienie projektu

Projekt zakłada budowę miejsc parkingowych (w tym miejsca dla osób niepełnosprawnych) z nawierzchni rozbieralnej. Ilość miejsc postojowych zostanie określona projektem wykonawczym.

 

Lokalizacja: Teren za blokami ul. Morcinka 8 oraz przy blokach ul. Morcinka 1,3,5,7,9  

Szacunkowy koszt: 307 769,25 zł