Auto-Stop

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Gołonóg. Autor projektu: Marcin Kołodenny

Omówienie projektu

Projekt zakłada montaż progu zwalniającego w rejonie budynków przy ul. Cedlera 2 i Cedlera 3.

 

Lokalizacja: ul. Cedlera (pomiędzy budynkami 1,2,3)  

Szacunkowy koszt: 4 500,00 zł