Rewitalizacja części placu osiedla Hutników

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Kasprzak. Autor projektu: Zbigniew Masina

Omówienie projektu

Projekt dotyczy zagospodarowania placu Hutnika zgodnie z koncepcją wypracowaną przez mieszkańców podczas przeprowadzonych konsultacji społecznych (do wysokości środków dla dzielnicy).  

 

Lokalizacja: teren placu Hutnika na osiedlu Kasprzaka

 

Szacunkowy koszt: 515 356,05 zł