Wypoczywaj aktywnie

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Łęka. Autor projektu: Przemysław Kępski

Omówienie projektu

Projekt zakłada montaż dwóch podwójnych urządzeń sportowych do siłowni zewnętrznej wraz z podbudową z kostki betonowej oraz regulaminem siłowni, montaż dwóch punktów świetlnych tj. słup, wysięgnik, oprawa LED, montaż elementów małej architektury tj. 8 szt. ławostołów betonowo-drewnianych oraz 2 szt. koszy betonowych z wkładem metalowym. Dodatkowo w ramach projektu przygotowana zostanie dokumentacja zagospodarowania terenu. Projekt zlokalizowany na terenie OSP Łęka.  

 

Lokalizacja: Teren OSP Łęka, ul. Przelotowa 5

 

Szacunkowy koszt: 70 500,00 zł