Edukacja integracyjna - dobrem naszej dzielnicy

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Łęka. Autor projektu: Adam Kopa

Omówienie projektu

Projekt zakłada zakup projektora multimedialnego wraz z ekranem do Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęce.  

 

Lokalizacja: Budynek OSP Łęka, ul. Przelotowa 5

 

Szacunkowy koszt: 8 500,00 zł