Doposażenie boiska sportowego

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Łęknice. Autor projektu: Krzysztof Macek

Omówienie projektu

Projekt zakłada montaż piłkochwytów z dwóch stron boiska do gry w siatkówkę i koszykówkę (ok. 48 mb) oraz montaż małej architektury tj. dwóch stojaków na rowery.  

 

Lokalizacja: Boisko sportowe pomiędzy blokami 30 a 50 przy ul. Topolowej

 

Szacunkowy koszt: 17 400,00 zł