Zespół rekreacyjno-sportowy dla mieszkańców osiedla Łęknice

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Łęknice. Autor projektu: Bogdan Zandecki

Omówienie projektu

Projekt zakłada montaż sześciu podwójnych urządzeń do siłowni zewnętrznej wraz z podbudową, montaż małej architektury tj. sześciu ławek betonowo-drewnianych, dwóch koszy betonowych oraz dwóch stojaków na rowery. Dodatkowo wykonana zostanie niwelacja i utwardzony zostanie teren siłowni zewnętrznej (żwirem). Zamontowane zostaną także cztery punkty świetlne. Dodatkowo przygotowana zostanie dokumentacja zagospodarowania terenu. Projekt zlokalizowany na terenie SM Lokator.  

 

Lokalizacja: Plac pomiędzy ul. Topolową 22, Topolową 24 i Topolową 26

 

Szacunkowy koszt: 133 280,00 zł