Doposażenie Świetlicy

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Łosień. Autor projektu: Elżbieta Mikołajczyk

Omówienie projektu

Projekt zakłada doposażenie Świetlicy Środowiskowej w Łośniu w stoły mobilne składane (6 sztuk), stół do gry w tenisa stołowego oraz ekran ręcznie rozwijany ze statywem.  

 

Lokalizacja: Świetlica Środowiskowa, ul. Przedziałowa 1

 

Szacunkowy koszt: 9 000,00 zł