Dla bezpieczeństwa projekt niewielki - podjazd dla wózków z miejscem dla ERki

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Łosień. Autor projektu: Rafał Pawluś

Omówienie projektu

Projekt zakłada wybrukowanie kostką brukową podjazdu pod ośrodkiem zdrowia w Łośniu. W ramach projektu przewiduje wymianę ok. 120 m² powierzchni.  

 

Lokalizacja: Teren przy budynku zlokalizowanym przy ul. Przedziałowej 1

 

Szacunkowy koszt: 32 100,00 zł