Poprawa jakości życia mieszkańców ulicy Ząbkowickiej poprzez zamontowanie nowych LED-owych źródeł oświetlenia ulicy

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Łosień. Autor projektu: Tamara Porębska

Omówienie projektu

Projekt zakłada zakup oraz montaż nowych opraw oświetleniowych LED na ul. Ząbkowickiej. W ramach projektu planuje się zakup 30 sztuk opraw LED.  

 

Lokalizacja: Ulica Ząbkowicka

 

Szacunkowy koszt: 60 000,00 zł