Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny Szkoły Podstawowej nr 26 w Dąbrowie Górniczej

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Łosień. Autor projektu: Iwona Szylkiewicz

Omówienie projektu

Projekt zakłada budowę systemu monitoringu wizyjnego na terenie SP 26 przy ul. Gołonoskiej. W ramach projektu planuje się montaż ok. 8 kamer wraz z całą infrastrukturą techniczną tj. uchwyty, kable itp.).  

 

Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 26, ul. Gołonoska 23

 

Szacunkowy koszt: 19 000,00 zł