Zakup książek i doposażenie Filii nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej - Łośniu

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Łosień. Autor projektu: Dobrosława Tomzik

Omówienie projektu

Projekt zakłada doposażenie Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łośniu w dodatkowe pozycje książkowe oraz doposażenie kącika dla dzieci w mebelki i gry w tym materiały do pracy i zabaw z dziećmi oraz zabawki edukacyjne.  

 

Lokalizacja: Filia nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej ul. Pocztowa 3

 

Szacunkowy koszt: 13 500,00 zł