Siłownia pod chmurką przy ul. Leśnej

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Manhattan. Autor projektu: Ryszard Harańczyk

Omówienie projektu

Projekt zakłada budowę siłowni zewnętrznej: montaż ośmiu podwójnych urządzeń sportowych wraz z podbudową z kostki betonowej, montaż elementów małej architektury (ławki, kosze betonowe), nasadzenie drzewek ozdobnych.  

 

Lokalizacja: plac wewnętrzny osiedla pomiędzy blokami ul. Leśną i ul. Długą 3

 

Szacunkowy koszt: 90 000,00