Zielony skwerek na Leśnej

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Manhattan. Autor projektu: Anna Morawska, Sylwia Grudniak

Omówienie projektu

Projekt zakłada doposażenie istniejącego placu zabaw w karuzelę okrągłą i huśtawkę podwójną, montaż dwóch stojaków rowerowych, wykonanie nawierzchni bezpiecznej (piaskowej) pod nowo zabudowanymi urządzeniami zabawowymi, nasadzenie roślinności ozdobnej (drzewka i krzewy), montaż elementów małej architektury (ławki i betonowe kosze na odpady), montaż latarni parkowych, wymianę nawierzchni istniejących chodników na kostkę betową (ok. 150 m2).  

 

Lokalizacja: teren wewnątrz osiedla pomiędzy blokami ul. Leśna 5 i Długa 7

 

Szacunkowy koszt: 137 800,00 zł