Strefa wypoczynku dla wszystkich pokoleń – siłownia przy placu zabaw

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Marianki. Autor projektu: Aneta Kominek

Omówienie projektu

Projekt zakłada budowę siłowni zewnętrznej – montaż trzech podwójnych urządzeń wraz z wykonaniem podbudowy z kostki betonowej pod urządzeniami sportowymi, doposażenie placu zabaw w urządzenie zabawowe typu kiwak. W kosztach ujęto wykonanie dokumentacji zagospodarowania terenu oraz montaż regulaminu korzystania z siłowni.  

 

Lokalizacja: Teren obok przystanku autobusowego oraz placu zabaw

 

Szacunkowy koszt: 41 140,00 zł