Bezpieczne dzieciństwo

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Marianki. Autor projektu: Kamila Żołędziewska, Aneta Kominek

Omówienie projektu

Projekt zakłada montaż trzech kiwaków sprężynowych, wykonanie metalowego panelowego ogrodzenia placu zabaw wraz z montażem bramy wjazdowej i furtki. W kosztach ujęto wykonanie dokumentacji zagospodarowania terenu.  

 

Lokalizacja: Teren obok przystanku autobusowego oraz placu zabaw

 

Szacunkowy koszt: 41 140,00 zł