„PAM” – Plac Aktywności Mieszkańca – etap I

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Mydlice Południowe. Autor projektu: Kamil Dybich

Omówienie projektu

Projekt dotyczy utworzenia placu aktywności mieszkańca. W kosztach ujęto wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego, wykonanie alejek z kostki brukowej (powierzchnia ok. 2400 m2), instalację lamp oświetleniowych, montaż stolików szachowych/rekreacyjnych, ławek i koszy na odpady oraz przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami.  

 

Lokalizacja: teren wewnątrz osiedla przed Klubem Osiedlowym „Krąg” pomiędzy ulicami: Ludowa 9, Ludowa 11, Ludowa 21,Dąbskiego 15, Dąbskiego 11, Dąbskiego 9

 

Szacunkowy koszt: 569 574,75 zł