Remont chodnika przy ulicy Sienkiewicza, między budynkami Sienkiewicza 6, Sienkiewicza 12

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Mydlice Północne. Autor projektu: Czesław Bigaj, Dorota Bator-Bigaj

Omówienie projektu

Projekt zakłada przeprowadzenie remontu chodnika (wykonanie nawierzchni z kostki brukowej ok. 85 m2).  

 

Lokalizacja: chodnik przy ul. Sienkiewicza 10

 

Szacunkowy koszt: 23 000,00 zł