Plac rekreacji i zabawy dla dzieci, rodziców oraz seniorów – przy ul. Sienkiewicza, pomiędzy budynkami nr 6a oraz 10

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Mydlice Północne. Autor projektu: Czesław Bigaj, Dorota Bator-Bigaj

Omówienie projektu

Projekt zakłada wykonanie dokumentacji zagospodarowania terenu, prace porządkowe, tj. demontaż istniejących urządzeń zabawowych, przestawienie ogrodzenia; montaż urządzeń zabawowych typu: zestaw zabawowy „Pionier A”, huśtawka podwójna (2 szt.), piaskownica „Malwa”, karuzela „Trzmiel”, tablica do rysowania kredą, stół do gry w szachy; montaż czterech podwójnych urządzeń sportowych do siłowni zewnętrznej (dla dorosłych) wraz z wykonaniem podbudowy z kostki betonowej pod urządzeniami sportowymi; montaż trzech urządzeń sportowych do siłowni zewnętrznej (dla dzieci) wraz z wykonaniem podbudowy z kostki betonowej pod urządzeniami sportowymi; montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na odpady), wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod zestawem zabawowym  oraz huśtawkami, budowę oświetlenie placu wraz z podłączeniem do instalacji oświetlenia ulicznego (2  lampy), montaż systemu monitoringu wizyjnego przy placu zabaw i siłowni zewnętrznej.  

 

Lokalizacja: teren naprzeciwko bloku  Sienkiewicza 10 (przy placu zabaw)

 

Szacunkowy koszt: 250 000,00 zł