Asfaltowe przejście do centrów handlowych

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Mydlice Północne. Autor projektu: Aneta Drzazga-Rojewska

Omówienie projektu

Projekt zakłada utwardzenie nawierzchni ok. 80 m2 warstwą asfaltobetonową.  

 

Lokalizacja: Teren obok garaży (łuk ul. Dąbrowskiego i ul. Chopina) przy parkingu samochodowym

 

Szacunkowy koszt: 21 000,00 zł