Bezpieczne i estetyczne chodniki na osiedlu Mydlice Północ

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Mydlice Północne. Autor projektu: Danuta Jacek

Omówienie projektu

Projekt zakłada wykonanie remontu chodnika w ciągu ul. Sienkiewicza do wjazdu do budynku przy ul. Żeromskiego 13(wymiana nawierzchni na kostkę brukową) wraz z wykonaniem zatoki postojowej.  

 

Lokalizacja: Chodnik łączący pasaż pieszy przy budynku na ul. Żeromskiego 13  z ul. Sienkiewicza oraz wzdłuż ulicy Sienkiewicza do ul. Sobieskiego

 

Szacunkowy koszt: 180 000,00 zł