Siłownia pod chmurką, plac do ćwiczeń kalistenicznych, remont chodnika wzdłuż klubu MMA

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Mydlice Północne. Autor projektu: Piotr Ślusarczyk

Omówienie projektu

Projekt zakłada wykonanie dokumentacji zagospodarowania terenu, montaż sześciu podwójnych urządzeń sportowych do siłowni zewnętrznej wraz z wykonaniem podbudowy z kostki betonowej pod urządzeniami sportowymi; montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na odpady, wykonanie remontu chodnika (wymiana nawierzchni na kostkę brukową ok. 160 m2).  

 

Lokalizacja: Teren za budynkiem przy  ul. Sienkiewicza 14,14a

 

Szacunkowy koszt: 121 400,00 zł