Filia nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej miejscem przyjaznym mieszkańcom Osiedla Młodych Hutników

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Osiedle Młodych Hutników. Autor projektu: Elżbieta Kogut

Omówienie projektu

Projekt zakłada doposażenie Filii nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej na Osiedlu Młodych Hutników w dodatkowe pozycje książkowe oraz audiobooki. Dodatkowo zakupione zostaną urządzenia oraz nośniki elektroniczne (m.in. laptop, projektor multimedialny, telewizor, konsola do gier), regały i meble dla dorosłych i dzieci.  

 

Lokalizacja: Filia nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej Al. Zwycięstwa 91

 

Szacunkowy koszt: 50 000,00 zł