Remont nawierzchni chodników na Osiedlu Młodych Hutników - kontynuacja

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Osiedle Młodych Hutników. Autor projektu: Bożena Ślęzak

Omówienie projektu

Projekt zakłada remont nawierzchni chodników. W ramach zadania wymienionych zostanie ok. 667,5 m² chodników, które wykonane zostaną z kostki brukowej na podbudowie cementowo-piaskowej. Dodatkowo w ramach projektu przygotowana zostanie dokumentacja techniczna.  

 

Lokalizacja: Chodniki zlokalizowane przy Alei Zwycięstwa

 

Szacunkowy koszt: 170 000,00 zł