Nowa wczasowa

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Piekło. Autor projektu: Ewa Szczotka

Omówienie projektu

Projekt zakłada utwardzenie odcinka nawierzchni przy ul. Wczasowej warstwą bitumiczno-asfaltową (ok.280 m2).  

 

Lokalizacja: ul. Wczasowa

 

Szacunkowy koszt: 72 000,00 zł