Remont chodników przy przychodni “Merkury” i przedszkolu nr 20 i budowa miejsc parkingowych dla mieszkańców

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Reden-Adamiecki. Autor projektu: Tadeusz Kasprzyk, Stanisław Kwas

Omówienie projektu

Projekt zakłada zagospodarowanie terenu w rejonie Przedszkola nr 20 oraz przychodni zdrowia „Merkury” poprzez: wykonanie remontu nawierzchni chodników (wymianę istniejącej nawierzchni na kostkę brukową), wyznaczenie miejsc parkingowych, poszerzenie drogi dojazdowej z wyznaczenie chodnika oraz montaż elementów małej architektury. Szczegółowy zakres wykonania projektu określony zostanie w dokumentacji technicznej.  

 

Lokalizacja: Teren w pobliżu Przedszkola nr 20 oraz Przychodni Zdrowia „Merkury”

 

Szacunkowy koszt: 445 200,00 zł