Modernizacja infrastruktury parkingowej i chodnikowej

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Reden-Adamiecki. Autor projektu: Teresa Kołda

Omówienie projektu

Projekt zakłada wykonanie modernizacji terenu wokół bloków poprzez wykonanie remontu drogi wraz z parkingiem na wysokości budynku przy ul. Wojska Polskiego 56 (rozbiórka istniejącej nawierzchni, uzupełnienie podbudowy, wykonanie nawierzchni z warstwy asfaltowej, zabudowa krawężnika);remont nawierzchni chodnika (rozbiórka istniejącej nawierzchni, wymiana obrzeży, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, nasadzenie zieleni niskiej w rejonie bloku. Z uwagi na brak odwodnienia parkingu proponuje się wykonanie nawierzchni z płyt typu Jomb.  

 

Lokalizacja: Teren w rejonie budynków przy  ul. 1 Maja 51 oraz ul. Wojska Polskiego 56

 

Szacunkowy koszt: 305 000,00 zł