Zagospodarowanie terenu na wysokości budynku przy ul.1 Maja 50

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Reden-Adamiecki. Autor projektu: Maria Oraczewska

Omówienie projektu

Projekt zakłada uporządkowanie terenu przed budynkiem przy ul.1 Maja 50 poprzez: wymianę istniejącej nawierzchni chodnika na wysokości budynków na nawierzchnię z kostki brukowej (ok. 310 m2), utwardzenie nawierzchni pod kontenery na odpady komunalne i pojemniki na odzież, nasadzenie krzewów niskopiennych na zieleńcu przed budynkiem (ok. 30 szt.).  

 

Lokalizacja: Teren przy budynku ul.1 Maja 50

 

Szacunkowy koszt: 89 900,00 zł