Remont chodnika przy ul. Korczaka 2-4

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Reden-Adamiecki. Autor projektu: Antonina Polak

Omówienie projektu

Projekt zakłada wykonanie remontu chodnika (wymiana nawierzchni na kostkę brukową ok. 320 m2).  

 

Lokalizacja: Chodnik wzdłuż bloku ul. Korczaka 2 do ul. Korczaka 4

 

Szacunkowy koszt: 64 600,00 zł