Chodź na Zakawie nie idąc po trawie

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Strzemieszyce Małe. Autor projektu: Jan Domagała

Omówienie projektu

Projekt zakłada budowę chodnika przy ulicy Zakawie. W ramach projektu planuje się budowę ok. 430 m² (ok. 286 mb) chodnika z kostki brukowej.  

 

Lokalizacja: Ulica Zakawie

 

Szacunkowy koszt: 113 011,50 zł