Place zabaw i mała wspólna przestrzeń – Stary Gołonóg

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Stary Gołonóg. Autor projektu: Krzysztof Klimczak, Dominika Dubiel

Omówienie projektu

Projekt zakłada  budowę  placu zabaw wewnątrz osiedla pomiędzy blokami przy ul. III Powstania Śląskiego 6, Al. J. Piłsudskiego 44, ul. Tysiąclecia 7 na powierzchni około 300 m2:wykonanie nawierzchni bezpiecznej (syntetycznej) na terenie placu zabaw; montaż urządzeń zabawowych tj. zestaw zabawowy np. „Pionier B”, zestaw zabawowy np. Dwie Baszty, dwie huśtawki podwójne, huśtawka ważka na sprężynie, dwa kiwaki, domek np.”Lolek”; montaż elementów małej architektury, tj. ławek i koszy na odpady oraz wykonanie ogrodzenia placu zabaw; doposażenie placu zabaw w pobliżu Przedszkola nr 13 poprzez montaż 2 szt.  siedzisk oraz stolika do piaskownicy, tablicy do rysowania kredą, kosza na odpady (np. Miś), wymianę tablicy kosza do gry w koszykówkę znajdującego się pomiędzy placem zabaw a Przedszkolem nr 13, montaż wiaty śmietnikowej przy węźle ciepłowniczym; remont nawierzchni chodnika ( wymiana na kostkę brukową nawierzchni ok. 25 m2), remont schodów terenowych (2 szt.), placu na wysokości trzepaka (w tym zwężenie do wymiarów 3 m x 5m), montaż 5 ławek parkowych, słupków zabezpieczających (3 szt.) przy bloku na ul. III Powstania Śląskiego 2 (od strony podwórka).  

 

Lokalizacja: teren wewnątrz osiedla pomiędzy blokami przy ul. III Powstania Śląskiego 6, Al. J. Piłsudskiego 44, ul. Tysiąclecia 7;plac zabaw przy ul. Prusa 4, naprzeciw Przedszkola nr 13; schody oraz chodnik przy bloku na ul. III Powstania Śląskiego 2 (od strony podwórka); kontenery zlokalizowane przy budynkach Tysiąclecia 1,3

 

Szacunkowy koszt: 318 200,00 zł