Dostosowanie przejścia pomiędzy ul. J. Majewskiego a Ofiar Katynia do ruchu pieszego oraz ruchu pojazdów mechanicznych

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Strzemieszyce Wielkie. Autor projektu: Bogdan Banasik

Omówienie projektu

Projekt zakłada poszerzenie przejścia pomiędzy ul. J. Majewskiego a ul. Ofiar Katynia. W ramach projektu planuje się poszerzenie istniejącego ciągu o 2m co daje łącznie ok. 200 m² powierzchni do dobudowy. Dobudowa wykonana zostanie z kostki brukowej.  

 

Lokalizacja: Chodnik przy drodze bocznej od ulicy Majewskiego przy numerze domu 79

 

Szacunkowy koszt: 65 000,00 zł