Montaż progów zwalniających

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Strzemieszyce Wielkie. Autor projektu: Agnieszka Olszak

Omówienie projektu

Projekt zakłada montaż dwóch progów zwalniających na ulicy Ofiar Katynia pomiędzy budynkami nr 82 i 80 oraz 71 i 69.  

 

Lokalizacja: Ulica Ofiar Katynia 76 pomiędzy budynkami nr 82 i 80 oraz 71 i 69

 

Szacunkowy koszt: 9 000,00 zł