Nowoczesne boisko przy Szkole Podstawowej nr 2

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Strzemieszyce Wielkie. Autor projektu: Justyna Piątek, Marcin Sosiński

Omówienie projektu

Projekt zakłada wykonanie wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni poliuretanowej. Dodatkowo w ramach projektu planuje się także montaż  czterech koszy do gry w koszykówkę, dwóch bramek do piłki nożnej, montaż piłkochwytów od strony hali gimnastycznej i ul. Sportowej. Projekt przewiduje także demontaż istniejących ławek oraz montaż czterech ławek betonowo-drewnianych oraz dwóch koszy betonowych. W ramach projektu przewidziane jest także uporządkowanie terenu po inwestycji oraz wykonanie dokumentacji.  

 

Lokalizacja: Teren Szkoły Podstawowej nr 2, ul. Sportowa 16

 

Szacunkowy koszt: 383 600,00 zł