Budowa ogólnodostępnej siłowni na Oś. Struga

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Śródmieście. Autor projektu: Mieczysław Borzęcki

Omówienie projektu

Projekt zakłada montaż sześciu podwójnych urządzeń do siłowni zewnętrznej wraz z wykonaniem podbudowy z kostki betonowej oraz elementów małej architektury (ławki, kosze).  

 

Lokalizacja: teren przy placu zabaw na ul. Struga

 

Szacunkowy koszt: 74 500,00 zł