Aktywny wypoczynek dla całej rodziny

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Śródmieście. Autor projektu: Barbara Gołda

Omówienie projektu

Projekt zakłada budowę siłowni zewnętrznej: montaż sześciu podwójnych urządzeń sportowych wraz z podbudową z kostki betonowej pod urządzeniami, elementów małej architektury (ławki, kosze na odpady). W kosztach ujęto uporządkowanie terenu (zerwanie nawierzchni asfaltowej), wykonanie dokumentacji zagospodarowania terenu.  

 

Lokalizacja: Teren pomiędzy budynkami przy ul. 3 Maja 17 a, 21 b oraz Al. T. Kościuszki 40 a

 

Szacunkowy koszt: 75 000,00 zł