Bezpieczeństwo, ład, kształtowania społeczeństwa obywatelskiego

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Śródmieście. Autor projektu: Anna Kardasz

Omówienie projektu

Projekt zakłada utwardzenie parkingu płytami typu „Jomb” (ok.125 m2) oraz montaż lamp oświetleniowych (3 szt.).  

 

Lokalizacja: teren pomiędzy blokami przy Al. T .Kościuszki 40 A oraz Al. Tadeusza Kościuszki 42

 

Szacunkowy koszt: 55 000,00 zł