Plac zabaw „Marzenie dziecka”

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Śródmieście. Autor projektu: Agnieszka Matusik

Omówienie projektu

Projekt zakłada budowę placu zabaw: zestaw sprawnościowy, karuzela, dwie huśtawki podwójne, zestaw gimnastyczny, urządzenie linearne, zjeżdżalnia, trzy kiwaki sprężynowe, piaskownica; montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na odpady), nawierzchni bezpiecznej pod urządzeniami zabawowymi oraz ułożenie trawy z rolki na pozostałej powierzchni placu zabaw. W kosztach projektu ujęto uporządkowanie terenu (zerwanie nawierzchni asfaltowej), ogrodzenie placu zabaw oraz wykonanie dokumentacji zagospodarowania terenu.  

 

Lokalizacja: teren przy budynku Al. Tadeusza Kościuszki 60

 

Szacunkowy koszt: 134 600,00 zł