Bogata szkoła dla twórczego ucznia

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Tucznawa-Bugaj-Sikorka. Autor projektu: Adrian Przybyła

Omówienie projektu

Projekt zakłada doposażenie Szkoły Podstawowej nr 23. W ramach projektu planuje się zakup cyfrowego pianina, 15 sztuk dzwonków chromatycznych, zakup instrumentów perkusyjnych, keyboardu oraz telewizora LED. Zgodnie z pismem dyrekcji placówki zajęcia odbywać się będą w godzinach pozalekcyjnych oraz w godzinach i dniach odpowiadających mieszkańcom.  

 

Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 23, ul. Idzikowskiego 139

 

Szacunkowy koszt: 10 600,00 zł